.

We zijn veel te vinden op scholen.
Basisscholen, voortgezet onderwijs en MBO.
We verzorgen workshops ‘Omgaan met pesten en groepsdruk’, ‘Omgaan met agressie en geweld’ en voorlichting over pesten. Wat is pesten, wat zijn de gevolgen van pesten. Wat is het verschil tussen plagen en pesten en de overlap daarin.