Pesten op school

Op z’n tijd een grapje, een beetje plagen onder elkaar dat verlevendigt de sfeer.

Daar gaat deze website dan ook niet over. Vaak zeggen we: ‘pesten, daar moet je tegen kunnen’. Pestgedrag is echter iets anders dan een grapje of een plagerijtje. Pesten heeft de bedoeling iemand echt te schaden. Om ten koste van iemand bepaalde voordeeltjes te krijgen. Iemand openlijk bespotten is geen grapje meer. En de meeste mensen voelen precies aan wanneer een grapje niet leuk meer is. Hoe herken je pestgedrag? Het gaat om vijandig, vernederend of intimiderend gedrag, dat steeds gericht is op dezelfde persoon. Het gebeurt vaak en gedurende lange tijd. De persoon die het doelwit is, kan zich niet verweren. De ‘pester’, die het vijandige, vernederende of intimiderende gedrag vertoont, heeft op een of andere manier meer macht dan het slachtoffer. Misschien is hij of zij lichamelijk sterker, beter ‘gebekt’, of krijgt meer steun van een groep. Pesten gebeurt meestal door één persoon, Of door een klein groepje, waarbij duidelijk iemand het voortouw neemt.

Soms loopt het pesten zo uit de hand, dat iemand uiteindelijk wordt gepest door de hele school.