.

Voor een groot deel is het fysieke pesten op het schoolplein of in de klas verplaatst naar het internet.
Via social media wordt, voor de buitenwereld onzichtbaar gepest.

De ontwikkelingen op dit gebied gaan snel. Bijna wekelijks verschijnen nieuwe apps.
Om onze kennis up to date te houden kan je alle melden wat te maken heeft met internet pesten.