Home – Wat is pesten


 Pesten komt in elke laag van de samenleving voor.

Op school, de werkvloer, sportclub, in de wijken, bejaardentehuis, etc. Weet je niet hoe je moet reageren als je iets vervelends meemaakt? Hoe zou het zijn om weer met plezier naar school, je werk, sport of in de buurt te kunnen bewegen?

Of je nu ouder, leraar of leerling bent, meld je aan op onze facebook pagina en help het pesten volledig te stoppen. Help ons de algehele sociale vaardigheden te vergroten en het zelfvertrouwen een boost te geven. We hebben een reactiepagina ter beschikking gesteld waarop iedereen kan praten over hun ervaringen met gepest worden. Ook zijn we op zoek naar mensen die pesten, het zou zo maar eens kunnen dat ze elkaar kunnen helpen.

Wat is pesten

Definitie van pesten

Pesten is het systematisch en langdurig uitoefenen van psychologisch of fysiek geweld door een of meerdere personen ten opzichte van een persoon die niet in staat is zichzelf te verdedigen.

Wat is het verschil tussen plagen en pesten.

Plagen                                                                 Pesten

onbezonnen, spontaan                               systematisch

geen kwade bedoelingen                          kwetsen van iemand

duurt niet lang                                                 gebeurd bijna non- stop

speelt zich af tussen gelijken                  de macht is ongelijk verdeeld

geplaagde blijft volwaardig lid                de gepeste wordt buitengesloten
van de groep

er is een wisselend slachtoffer                er wordt één zwart schaap uitgekozen

heeft geen blijvende gevolgen                lichamelijke of psychische gevolgen

één tegen één                                                  één tegen één/ groep

Plagen kan overgaan in pesten en vaak ervaart het “slachtoffer” het plagen ook als pesten.

Volg ons via

    

Leraren gezocht…
die ons willen helpen op ons Facebook pagina om daar mensen te helpen en tips te geven

Meldpunt pesten wordt beheert door

Logo png

School projecten

Op dit moment verzorgt Mental Progress Respons lessen op scholen met projectnaam FIT IN.
Vier basisscholen en twee voortgezet onderwijsscholen doen mee aan het project waar ervaringsgerichte lessen worden gegeven tegen pesten en groepsdruk.

voor info hier over kan je kijken op fitinassen.nl

Internet pesten

Voor een groot deel is het fysieke pesten op het schoolplein of in de klas verplaatst naar het internet.
Via social media wordt, voor de buitenwereld onzichtbaar gepest.

De ontwikkelingen op dit gebied gaan snel. Bijna wekelijks verschijnen nieuwe apps.
Om onze kennis up to date te houden kan je alle melden wat te maken heeft met internet pesten.

Over ons

Welkom op Meldpunt Pesten

Wij bestaan sinds 12 mei 2011 en worden vanaf 2014 beheert door Mental Progress,
Het weerbaarheidscentrum.
Op deze site kan je pesten en treiterijen melden. Ook kan je bij ons advies vragen.
Via Mental Progress bieden we pestvoorlichtingsprogramma’s op scholen.
Een theorieles over pesten en aansluitend een praktijk programma om te ervaren hoe het is als je onder druk gezet wordt.
Een helder en leerzaam voorlichtingsprogramma met aantoonbare resultaten wanner het aankomt op vermindering van pesten.
Zit je op school, word je gepest, en weet je niet hoe je moet reageren als je iets vervelends meemaakt? Hoe zou het zijn om weer met plezier naar school te kunnen?
Laat je school weten van onze site en vertel over het pestvoorlichtingsprogramma.
Ook is Mental Progress actief op diverse scholen in Assen met het Respons programma tegen pesten en groepsdruk.

Volg ons nu ook op Facebook. Of je nu ouder, leraar of leerling bent, meld je aan op ons forum en help het pesten volledig te stoppen. Help ons de algehele sociale vaardigheden te vergroten en het zelfvertrouwen een boost te geven. We hebben een forum ter beschikking gesteld waarop iedereen kan praten over hun ervaringen met gepest worden. Ook zijn we op zoek naar mensen die pesten, het zou zo maar eens kunnen dat ze elkaar kunnen helpen.

Graag nodig ik mensen uit om zich op onze facebook pagina aan te melden.

het is volledig gratis